Logo UT-HAKTUALNOŚCI

Z dniem 30.09.2019 ZEIM zakończył funkcjonowanie w związku z reorganizacją WFP. Strona nie będzie aktualizowana.

:: MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ "CYBERBULLYING", RADOM 6-10.V.2019

W dniach 6-10.05.2019 w UTH w Radomiu odbył się Międzynarodowy Tydzień pod hasłem "Cyberbullying". Wzięło w nim udział niemal 40 studentów i wykładowców z 5 krajów europejskich (Belgii, Holandii, Słowacji, Chorwacji i Polski). W programie były m.in. wykłady, warsztaty, wizyty studyjne, zajęcia integracyjne. Była to doskonała okazja by wymienić i nabyć nowe doświadczenia, szkolić język angielski i zdobyć przyjaciół z innych krajów.

więcej informacji i zdjęć [PDF]

:: ZAJĘCIA TERENOWE STUDENTÓW PEDAGOGIKI W KIELCACH

5 kwietnia 2019r. studenci I roku II stopnia Pedagogiki, specj. Pedagogika przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna, pod opieką dra hab. Grzegorza Kiedrowicza i dr Katarzyny Ziębakowskiej-Cecot, uczestniczyli w zajęcia warsztatowych w kilku placówkach kulturalnych Kielc. Odwiedzono: Muzeum Zabawy i Zabawek, Muzeum Hammonda oraz Centrum Nauki Leonardo da Vinci.

więcej informacji [PDF]

:: ZAJĘCIA W LABORATORIUM FOTOWOLTAIKI UTH

Jak można rozbudzić zainteresowania techniczne przyszłych nauczycieli przedszkolaków i uczniów klas I-III? Z pewnością warto jak najczęściej zapewniać aktywny udział w wasztatach by np. tajniki elektroniki poznać „od podszewki”. W celu poznania możliwości pozyskiwania „zielonej energii” studentki Pedagogiki Istop. spec. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna uczestniczyły 22 stycznia 2019r. w zajęciach prowadzonych przed dra Radosława Figurę w Laboratorium Fotowoltaiki UTH Radom.

więcej informacji i zdjęć [PDF]

:: ZAJĘCIA WARSZTATOWE W MUZEUM WSI RADOMSKIEJ

W dniu 10 grudnia 2018 r. studentki Pedagogiki I stopnia spec. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, wraz z dr Katarzyną Ziębakowską-Cecot, uczestniczyły w warsztatach Muzeum Wsi Radomskiej. Celem było przedstawienie tematyki lekcji muzealnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, metod i form pracy. W czasie warsztatów można było samodzielnie wykonywać zabawki, ozdoby choinkowe, poznać tradycyjne stroje regionu radomskiego.

więcej informacji i zdjęć [PDF]

:: WYJAZD DO KIELC-ZAJĘCIA TERENOWE STUDENTEK PEDAGOGIKI

30 listopada 2018 grupa studentek II roku I stopnia pedagogiki, specj. edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, pod opieką dra hab. Grzegorza Kiedrowicza prof. UTH, odbyła wyjazdowe zajęcia warsztatowe w kilku placówkach kulturalnych Kielc. Odwiedzono: Muzeum Zabawy i Zabawek; Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”; Muzeum Hammonda.

więcej informacji i zdjęć [PDF]

:: II KONFERENCJA SOSW „EDUKACJA I ROZWÓJ – KSZTAŁCENIE UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W PRAKTYCE”

22 marca 2018 r. zainteresowani studenci kierunku Pedagogika studiów I oraz II stopnia z kilku specjalności brali udział w II Konferencji SOSW im. J. Korczaka w Radomiu, pod hasłem: „Edukacja i rozwój – kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w praktyce”. Część studentek wraz z dr Katarzyną Ziębakowską-Cecot w sesji warsztatowej uczestniczyła w zajęciach robotyki Lego.
Relacja [pdf].

:: NAUKOWE FERIE DLA PRZEDSZKOLAKÓW

W czasie ferii szkolnych w styczniu 2018r. studentki kierunku Pedagogika II st. ze specjalności Pedagogika Przedszkolna i Edukacja Wczesnoszkolna przeprowadziły zajęcia edukacyjne z ciekawymi eksperymentami. Uczestnikami i widzami zajęć były przedszkolaki z PP nr 12 w Radomiu, PSP w Jastrzębi oraz Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Krasnoludki " w Radomiu. Były wulkany, kolorowe tęcze, balonowe gniotki, olejowe magiczne lampy i mnóstwo dobrej zabawy.

Zajęcia przygotowały studentki pod kierunkiem dr Katarzyny Ziębakowskiej-Cecot w ramach zaliczenia przedmiotu „Projektowanie i ewaluacja zajęć w edukacji przyrodniczej i społecznej”.

Zobacz relację [pdf].

:: WYJAZD SZKOLENIOWY DO MUZEUM ZABAWY I ZABAWEK I CENTRUM GEOEDUKACJI W KIELCACH

Dnia 8 grudnia 2017 roku połączone grupy studentek pedagogiki (studia stacjonarne i niestacjonarne), specjalność edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna odbyły wyjazdowe zajęcia dydaktyczne w ramach przedmiotów: pedagogika zabawy i przygotowanie merytoryczne w zakresie edukacji przyrodniczej i społecznej z elementami etyki. Punktualnie o godzinie 7.00 48 studentek wraz z opiekunami: dr hab. Grzegorzem Kiedrowiczem prof. UTH i mgr Markiem Pytlakiem wyruszyło autokarem spod budynku „Pentagon” w stronę Kielc. W trakcie podróży towarzyszyły nam dźwięki gitary prof. Kiedrowicza i śpiewy wszystkich uczestników.

Pierwszym punktem programu było Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach. Kolejnym celem naszych wyjazdowych zajęć dydaktycznych było Centrum Geoedukacji, malowniczo położone w peryferyjnej dzielnicy Kielc z przepięknym widokiem na Góry Świętokrzyskie. Zwiedzanie ekspozycji stałej Centrum to ciekawa podróż na przestrzeni epok geologicznych. Na uwagę zasługują tablice multimedialne pokazujące dynamikę zmian. W ramach kilkuminutowego seansu w kapsule 5D mieliśmy możliwość obejrzeć dzieje świata od powstania do czasów współczesnych.

Zobacz więcej [pdf].

:: KONFERENCJA XXX DIDMATTECH 2017 W TRNAWIE

W dniach 22-23 czerwca 2017 r. prof. Grzegorz Kiedrowicz i dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot uczestniczyli w jubileuszowej XXX konferencji DidMatTech, której tegorocznym gospodarzem był Uniwersytet Trnawski na Słowacji. Prof. Grzegorz Kiedrowicz zaprezentował artykuł „Pedagogy Students in the IT-Media Sphere” oraz był przewodniczącym jednej z sekcji tematycznych. Dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot przygotowała razem z dr Beatą Kuźmińską-Sołśnią prezentację „Implementation of Programming into Kindergarten and Primary Education in Poland”.
Warto dodać, że gospodarzem przyszłorocznej edycji konferencji będzie UTH w Radomiu.

:: WARSZTATY PRZYRODNICZE W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W RADOMIU

27.06.2017 mgr Marek Pytlak wziął udział w warsztatach przyrodniczych, które odbyły się w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Warsztaty prowadził znany autor filmów przyrodniczych, fotograf przyrody i autor licznych książek o tematyce przyrodniczej Sławomir Wąsik. W zajęciach uczestniczyła liczna grupa dzieci biorących udział w akcji "Lato w mieście".

Fot. Marek Pytlak
:: WYJAZD SZKOLENIOWY DO MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY W KIELCACH

11 maja 2017 roku w ramach zajęć pedagogika zabawy grupa studentek I roku II stopnia specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uczestniczyła w warsztatach wyjazdowych. Po raz pierwszy w zajęciach tych wzięło udział większość studentek studiów stacjonarnych a także niestacjonarnych. Dzięki temu z inicjatywy samych studentek wyjazd ten mógł odbyć się wynajętym autokarem. Sprzyjało to miłej atmosferze, a także miało wpływ na integrację grupy.
W pierwszej części grupa, pod opieką dra hab. Grzegorza Kiedrowicza prof. UTH i dr Katarzyny Ziębakowskiej-Cecot, zwiedziła malownicze wzgórze Karczówka wraz z barokowym klasztorem, w którym obecnie przebywają księża pallotyni.
Po dotarciu do Muzeum Zabawy i Zabawek, które znajduje się w centrum Kielc grupa została podzielona na dwie części. Pierwsza zwiedziła stałą ekspozycję Muzeum pod kierunkiem miejscowego przewodnika. Druga uczestniczyła w warsztatach, które odbyły się w wydzielonej części Muzeum tzw. Aptece Wyobraźni.

Więcej informacji [pobierz PDF]

:: WARSZTATY W MUZEUM WSI RADOMSKIEJ

W dniu 23 listopada 2016 r. studentki Pedagogiki I i II stopnia specjalności związanych z edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną wraz z opiekunem uczelnianym – dr Katarzyną Ziębakowską-Cecot, uczestniczyły w warsztatach Muzeum Wsi Radomskiej. Celem było przedstawienie tematyki lekcji muzealnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, metod i form stosowanych w pracy z nimi.

więcej informacji i zdjęć [PDF]


:: WYJAZD SZKOLENIOWY DO MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY W KIELCACH

Dnia 22 listopada 2016 roku studentki Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego UTH w Radomiu pod opieką dra hab. Grzegorza Kiedrowicza prof. UTH uczestniczyły w wyjazdowych zajęciach dydaktycznych w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Zajęcia te odbyły się w ramach przedmiotu pedagogika zabawy. W wyjeździe uczestniczyła liczna grupa - 31 studentek.

więcej informacji i zdjęć [PDF]


:: XXII TATRZAŃSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE EDUKACJA JUTRA

W dniach 20-22 czerwca w Zakopanem odbyło się XXII Tatrzańskie Sympozjum Naukowe "Edukacja Jutra", którego pomysłodawcą i głównym organizatorem był profesor Kazimierz Denek, który zmarł na początku 2016 roku. W konferencji tej od 2009 roku regularnie uczestniczy dr hab. Grzegorz Kiedrowicz prof. UTH. Na tegoroczne sympozjum prof. Kiedrowicz przygotował wystąpienie pt. "Czas wolny ludzi starszych w opinii ich wnuków - studentów pedagogiki". Treść tego wystąpienia stanowi rozdział w wydanej monografii pt. „Edukacja Jutra. Kształcenie i pozaedukacyjna aktywność człowieka od dzieciństwa do dorosłości”, red. A. Kamieńska, P. Oleśniewicz. Prof. Grzegorz Kiedrowicz był też jednym z trzech moderatorów panelu dyskusyjnego na temat "Szkolnictwo wyższe w perspektywie edukacji jutra".

:: WIZYTA DR KATARZYNY ZIĘBAKOWSKIEJ-CECOT W UCM W TRNAWIE

W dniach 18-22 kwietnia 2016 r. dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot odwiedziła w ramach programu CEEPUS słowacki Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego w Trnawie, gdzie współpracuje z Katedrą Edukacji Medialnej. W czasie wizyty uczestniczyła aktywnie w Międzynarodowej Konferencji „Megatrends and Media. Critique in Media. Critique of Media” prezentując referat pt. „Media Literacy and IT Competences of Digital Natives in Polish Information Society”. Prowadziła również zajęcia dla studentów oraz omówiła perspektywy współpracy badawczej w zakresie wpływu mediów cyfrowych na proces kształcenia i wychowania w świecie ponowoczesnym.

więcej informacji [PDF]

:: WYJAZD SZKOLENIOWY DO MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY W KIELCACH

W środę 6 kwietnia 2016 r. grupa studentek II roku pedagogiki, specjalność edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, z inicjatywy dra hab. Grzegorza Kiedrowicza prof. UTH odbyła zajęcia praktyczne w ramach przedmiotu pedagogika zabawy w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. W organizacji wyjazdu czynnie uczestniczyły studentki, przygotowując kosztorys imprezy, dokonując ubezpieczenia grupy, zakupując z własnych środków bilety kolejowe. Na uwagę zasługuje fakt, iż w szkoleniu wzięło udział 30 studentek, co stanowi zdecydowaną większość grupy. Celem wyjazdu było zapoznanie się z bogatą ekspozycją zabawek, znajdujących się w kieleckim muzeum, gdyż miasto to w przeszłości było siedzibą trzech spółdzielni produkujących zabawki.


więcej informacji i zdjęć [PDF]

:: SPOTKANIE MARKA PYTLAKA Z UCZNIAMI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOGUCINIE

Na spotkaniu w dn. 8.04.2016 obecne były wszystkie dzieci uczęszczające do szkoły w Bogucinie. Oto relacja zamieszczona na profilu szkoły na portalu facebook:

"Wyjątkową lekcją, która zaciekawiła zarówno młodsze, jak i starsze dzieci, było spotkanie z fotografem Markiem Pytlakiem. Pan Marek mieszka w Bogucinie, w sąsiedztwie naszej szkoły, i ma niezwykłą pasję - fotografuje przyrodę. Gość rozpoczął spotkanie od przekazania cennych informacji dotyczących życia ptaków. Szczególnie użyteczne były wiadomości na temat zasad dokarmiania ptaków, gdyż co roku uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursie „Szkolny Karmnik”. Z ogromnym zainteresowaniem obejrzeliśmy także piękne zdjęcia ptaków, owadów, płazów i zwierząt leśnych, zaprezentowane przez naszego gościa. Ponadto dowiedzieliśmy się, jak wyglądają „bezkrwawe łowy fotografów” oraz ile wytrwałości i trudu kosztuje wykonanie czasem jednego przyrodniczego zdjęcia. Niewielu z uczestników spotkania słyszało wcześniej, czym są tzw. „czatownie”, które budują fotografowie, aby bezszelestnie zbliżyć się do zwierzęcia.
W dalszej części spotkania pan Marek miał dla wszystkich jeszcze jedną niespodziankę-zdjęcia samolotów wykonujących powietrzne akrobacje. Również i te fotografie wzbudziły duże zainteresowanie uczniów. Z przejęciem oglądali wszystkie, tak niezwykłe, obrazy podniebnych akrobacji utrwalone obiektywem aparatu.
Spotkanie z fotografem na pewno wzbogaciło naszą wiedzę na temat przyrody.Nauczyło, że można ją obserwować i poznawać tak, aby nie zakłócać życia zwierząt.
Na zakończenie spotkania miły i ciekawy gość uświadomił nam jeszcze jedno: warto docenić to, w jakim miejscu mieszkamy. Nasi rówieśnicy z dużych miast nie mają możliwości, aby żyć tak blisko przyrody i cieszyć się jej pięknem. Dziękujemy, Panie Marku, za bardzo interesującą i inspirującą prelekcję. Ponieważ obiecał nam Pan w przyszłości jeszcze pokaz zdjęć sarenek, trzymamy za słowo i serdecznie zapraszamy na kolejną wizytę."

:: KONFERENCJA „NEW SKILLS: LEARNING FOR SUCCESS” (Radom, 10.06.2015)

W dniu 10 czerwca 2015 r. w Radomiu miała miejsce Międzynarodowa Konferencja nt. "NEW SKILLS: LEARNING FOR SUCCESS" podsumowująca polsko-angielski projekt Comenius Regio. W programie m.in. zaprezentowano system oświaty i wsparcia dla rodzin w Wielkiej Brytanii oraz omówiono działania podejmowane w czasie realizacji projektu w przedszkolach i szkołach okolic Liverpoolu oraz w Radomiu.

[więcej informacji [PDF]]

::WYCIECZKA DYDAKTYCZNA DO MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY W KIELCACH

7 maja 2015 roku grupa studentek II roku pedagogiki, specjalność edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wraz z dr. hab. Grzegorzem Kiedrowiczem prof. UTH, odbyła praktyczne zajęcia dydaktyczne w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach w ramach przedmiotu pedagogika zabawy. Wyjazd ten dodatkowo pokazał studentkom, jak przebiega organizacja tego typu wycieczek szkolnych. Studentki przygotowały preliminarz wycieczki, zakupiły bilety kolejowe na trasie Radom-Kielce-Radom, dokonały ubezpieczenia grupy oraz pokryły pełne koszty z własnych funduszy.
W I części grupa uczestniczyła w warsztatach na temat "Kartki pop-up" prowadzonych przez pracownicę Muzeum. W II części przewodniczka Muzeum oprowadziła grupę po salach ekspozycyjnych przybliżających historię zabawek. Wycieczka wywarła na całej grupie pozytywne wrażenia i emocje, przypominając zabawki z dzieciństwa. Wszystkie studentki stwierdziły, że tego typu wyjazdowe zajęcia dydaktyczne są najlepszą formą przygotowania do pracy przyszłego nauczyciela.[więcej informacji i zdjęć [PDF]]

:: "WIOSENNE SPOTKANIE" W PRZEDSZKOLU

W dniu 15 kwietnia 2015 r. studentki II roku kier. Pedagogika I stop. spec. "Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna" zaprezentowały wiosenne spotkanie dla dzieci z zaprzyjaźnionego Publicznego Przedszkola nr 6 w Radomiu.
Inicjatorem i opiekunem metodycznym była dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot.

[więcej informacji i zdjęć [PDF]]

:: WYJAZD SZKOLENIOWY DO MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY W KIELCACH W RAMACH ZAJĘĆ "PEDAGOGIKA ZABAWY"

31 marca 2015 roku grupa studentek I roku II stopnia kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna odwiedziła Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Inicjatorem tych praktycznych zajęć szkoleniowych, a także opiekunem był prowadzący zajęcia pedagogika zabawy dr hab. Grzegorz Kiedrowicz prof. UTH. Studentki uczestniczyły również w przygotowaniu i organizacji tego wyjazdu. Do Kielc grupa dotarła pociągiem.
W pierwszej części zajęć grupa zapoznana została z bardzo bogatą ekspozycją, przedstawiającą zabawki na przestrzeni dziejów. Wiele zabawek pochodziło z okresu PRL-u, kiedy to w Kielcach było kilka wytwórni zabawek.
Następnie w sali dydaktycznej odbyły się bardzo interesujące warsztaty na temat "ABC origami".[więcej informacji i zdjęć [PDF]]

:: WIZYTA POLSKIEJ DELEGACJI W WIELKIEJ BRYTANII

W dniach 11-15.II.2015 prof. Anna Zamkowska, dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot oraz dr Katarzyna Nowak, wraz z nauczycielami PSP nr 17 i przedstawicielkami Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu UM w Radomiu, odwiedziły brytyjskich partnerów w projekcie "NEW SKILLS: Learning for success". Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe działania oraz omówiono organizację konferencji, która odbędzie się w czerwcu 2015 r. w Radomiu jako podsumowanie innowacyjnych działań wychowawczych i edukacyjnych szkół.

[więcej informacji [PDF]]

:: SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE DWULETNI PROGRAM INTENSYWNY

W dniach 12-15 listopada 2014 r. w Radomiu miało miejsce spotkanie podsumowujące dwuletni Program Intensywny pt. „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju”, koordynowany przez dr hab. Annę Zamkowską przy współpracy z dr Katarzyną Ziębakowską-Cecot z Katedry Pedagogiki i Psychologii. W murach Uczelni gościli przedstawiciele uczelni partnerskich w Rotterdamie, Brukseli i Zagrzebiu. Zespół omawiał również możliwość dalszej współpracy w ramach programów Horizon 2020 oraz Erasmus+. Do dyskusji nad planami przyszłej współpracy dołączyli za pośrednictwem wideokonferencji partnerzy z uczelni w Nitrze, Padwie, Zagrzebiu i Locarno.


[więcej informacji [PDF]]

:: WIZYTA ANGIELSKIEJ DELEGACJI Z PROJEKTU COMENIUS REGIO

W dniach 21-23.X.2014 w Radomiu gościli brytyjscy partnerzy z projektu Comenius Regio „NEW SKILLS: Learning for success”. Przedstawiciele placówek oświatowych z regionu Sefton spotkali się z członkami radomskiego konsorcjum celem podsumowania działań zrealizowanych w ciągu pierwszego roku trwania projektu oraz omówienia zadań na kolejny rok w Polsce i Wielkiej Brytanii. Wizyta gości była także okazją do spotkania ze studentami Wydziału Filologiczno-Humanistycznego oraz uczniami PSP 17.


[więcej informacji [PDF]]

:: KONFERENCJA GERONTOLOGICZNA „REFLEKSJE NAD STAROŚCIĄ. OBIEKTYWNY I SUBIEKTYWNY WYMIAR STAROŚCI”

  W dniach 26-27 września 2014 r. w Łodzi odbyła się I Konferencja Gerontologiczna z cyklu: „Refleksje nad starością. Obiektywny i subiektywny wymiar starości”. Organizatorem konferencji był Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego a także Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.
  Członkiem Komitetu Naukowego Konferencji był dr hab. Grzegorz Kiedrowicz, prof. UTH. Profesor Kiedrowicz wygłosił też referat w I części sesji plenarnej pt. „Czas wolny ludzi starszych – obiektywne i subiektywne podejście”. Czynny udział w tej konferencji to okazja do wymiany doświadczeń w tej subdyscyplinie pedagogicznej. Jest to o tyle istotne, że na kierunku Pedagogika od roku akad. 2014/2015 została uruchomiona specjalność „Aktywizacja społeczna i edukacyjna osób starszych”.

[więcej informacji o nowej specjalności]

:: MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE”

  Od kilku lat Fundacja Dzieci Niczyje oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa organizuje corocznie Międzynarodową Konferencję poświęconą bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w Internecie. W jej tegorocznej edycji, która miała miejsce w Warszawie w dn. 25-26 września 2014 r., wzięła udział dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot.
  Konferencja jest nie tylko okazją do poznania teoretycznych zagadnień wpływu nowoczesnych technologii na kształcenie i wychowanie współczesnego pokolenia, ale głównie do wymiany doświadczeń praktyków z całej Polski i zagranicy. Wiele pomysłów będzie inspiracją do realizacji projektu Comenius Regio "NEW SKILLS: Learning for Success", w którym zaangażowani są m.in. pracownicy Zakładu Edukacji Informatyczno-Medialnej.

:: XX TATRZAŃSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE „EDUKACJA JUTRA”

  W dn. 23-25 czerwca 2014 r. w Zakopanem odbyło się XX Sympozjum Naukowe Edukacja jutra, zainicjowane i zorganizowane przez prof. Kazimierza Denka. Stałym uczestnikiem od kilku lat tej konferencji jest dr hab. Grzegorz Kiedrowicz, prof. UTH, który w tegorocznej edycji wystąpił z referatem pt. „Ślady polskości w różnych krajach – szkoła praktycznego patriotyzmu”.

[więcej informacji [PDF]]

:: KONTYNUACJA POLSKO-BRYTYJSKIEGO PROJEKTU COMENIUS REGIO

  W dniach 15-18.VI.2014 prof. Barbara Skałbania, prof. Anna Zamkowska oraz dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot, wraz z nauczycielami PSP nr 17 i przedstawicielem Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu UM w Radomiu, odwiedziły okręg Sefton pod Liverpoolem, z którym od sierpnia 2013 r. realizowany jest partnerski projekt "NEW SKILLS: Learning for success". Spotkanie było okazją do podsumowania działań zrealizowanych w pierwszych roku oraz opracowanie koncepcji dalszej współpracy.


[więcej informacji [PDF]]

:: PROGRAM INTENSYWNY "EDUKACJA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU" ZAGRZEB 4-17 MAJA 2014

  W dniach 4-17 maja 2014 roku w Zagrzebiu odbyła się druga edycja Programu Intensywnego pt. "Edukacja dla zrównoważonego rozwoju/ Education for Sustainable Development". Uczestniczyli w nim nauczyciele akademiccy oraz studenci z 5 europejskich uczelni z Polski, Belgii, Holandii, Chorwacji i Słowacji. Koordynatorem programu była prof. Anna Zamkowska, z którą współpracowała na każdym etapie planowania i realizacji dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot. Zajęcia dla grupy 28 studentów polskich i zagranicznych, prowadzone w języku angielskim, odbywały się na Wydziale Edukacji i Rehabilitacji Uniwersytetu w Zagrzebiu.

ip

[więcej informacji [PDF]]

:: "WIOSENNE SPOTKANIE" W PRZEDSZKOLU

  W dniu 10 kwietnia 2014 r. studentki II roku kier. Pedagogika spec. "Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna" zaprezentowały wiosenne spotkanie dla dzieci z zaprzyjaźnionego Publicznego Przedszkola nr 6 w Radomiu. Inicjatorem i opiekunem metodycznym były mgr Beata Staszak oraz dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot.

ip       ip

[więcej informacji [PDF]]

::ZAJĘCIA TERENOWE STUDENTÓW POD KIERUNKIEM DR. HAB. GRZEGORZA KIEDROWICZA PROF. UTH

  Dnia 2 kwietnia 2014 roku grupa studentów 3 roku turystyki i rekreacji pod kierunkiem dr. hab. Grzegorza Kiedrowicza prof. UTH, w ramach zajęć z przedmiotu pilotaż wycieczek, wzięła udział w zajęciach terenowych na trasie Radom-Opatów-Sandomierz-Góry Pieprzowe-Radom. Studenci przygotowali ten wyjazd od strony organizacyjnej: dokonali wyboru i rezerwacji busa, wybrali firmę ubezpieczeniową, a także zaplanowali szczegółowy przebieg i kosztorys wycieczki szkoleniowej.

ip

ip

ip

[więcej informacji [PDF]]

:: GOŚCIE Z WIELKIEJ BYTANII W MURACH UCZELNI

  W dniach 10-13.03.2014 w Radomiu gościli przedstawiciele strony partnerskiej projektu Comenius Regio "NEW SKILLS: Learning for Success". Brytyjscy pracownicy przedszkoli, szkół podstawowych oraz Uniwersytetu Johna Moore’a w Liverpoolu w ramach "job shadowing" mogli zapoznać się z metodami wykorzystania TIK w pracy radomskich placówek oświatowych oraz UTH.

[więcej informacji [PDF]]

:: WIZYTA DR KATARZYNY ZIĘBAKOWSKIEJ-CECOT W WIELKIEJ BRYTANII

W dniach 9-12.II.2014 prof. Anna Zamkowska, prof. Barbara Skałbania oraz dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot, wraz z nauczycielami PSP nr 17 i przedstawicielami Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu UM w Radomiu, odwiedziły brytyjskie przedszkola, szkoły podstawowe oraz Uniwersytet Johna Moore’a w Liverpoolu. Wizyta odbyła się w ramach projektu Comenius Regio „NEW SKILLS: Learning for Success”, realizowanego w partnerstwie między gminą Miasta Radom a Sefton (UK).

ip

[więcej informacji [PDF]]

:: MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA NAUKOWA W RAMACH LLP ERASMUS

W dniach 29-31.01.2014, w Uniwersytecie w Zagrzebiu odbyło się spotkanie organizacyjne Kursu Intensywnego "Edukacja dla zrównoważonego rozwoju". Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich krajów partnerskich: z UTH prof. Anna Zamkowska (koordynator) i dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot, z Uniwersytetu w Rotterdamie dr Geertje Endedijk-Nijhoving, z Uniwersytetu w Brukseli Rafael Sondervorst i z Uniwersytetu w Nitrze Peter Varga. Zostaliśmy przyjęci bardzo mile w gościnnych progach Uniwersytetu przez gospodarzy na czele z prof. Daliborem Dolezalem. Spotkaliśmy się też z władzami Wydziału edukacji i rehabilitacji, otwartymi na realizację programu intensywnego. W ciągu kilku dni intensywnych obrad ustaliliśmy szczegóły organizacyjne programu, odwiedziliśmy stołówkę, hostel studencki i sale dydaktyczne. Prowadziliśmy też rozmowy nad możliwościami dalszej współpracy w ramach programu ERASMUS + i programu badawczego Horyzont 2020.

ip

ip

:: MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA NAUKOWA W RAMACH LLP ERASMUS

W dniach 5-7 grudnia 2013 r. w Győr na Węgrzech odbyła się XXVI. Międzynarodowa Konferencja Naukowa DIDMATTECH, którą zorganizował Uniwersytet J. Selye w Komárno (Słowacja) we współpracy z gościnnym University of West Hungary - Apáczai Csere János Faculty. Aktywnie uczestniczyli w niej i zaprezentowali referaty dr hab. Grzegorz Kiedrowicz oraz dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot.

4 grudnia, w drodze na konferencję gościli także w murach Uniwersytetu Św. Cyryla i Metodego w Trnawie na Słowacji. W poł. 2013 roku Wydział Komunikacji Mass Medialnej i Katedra Edukacji Medialnej tejże uczelni podpisały z KPiP umowę o współpracy w ramach programu Erasmus. Spotkanie z władzami Wydziału było okazją do omówienia perspektyw przyszłej współpracy naukowej.

ip

[więcej informacji [PDF]]

:: WIZYTA ANGIELSKIEJ DELEGACJI Z PROJEKTU COMENIUS REGIO

W dniach 25-28.XI.2013 gościła w Radomiu delegacja brytyjska z regionu Sefton, który w ramach partnerskiej współpracy realizuje z gminą Radom projekt Comenius Regio "NEW SKILLS: Learning for success". W składzie konsorcjum radomskiego znalazł się Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (reprezentowany przez Katedrę Pedagogiki i Psychologii). Spotkanie było okazją do poznania pracy radomskich partnerów oraz do omówienia działań zaplanowanych w Polsce i Wielkiej Brytanii.

ip

[więcej informacji [PDF]

:: WARSZTATY W MUZEUM WSI RADOMSKIEJ

W dniu 6 listopada 2013 r. studentki III sem. kierunku Pedagogika, spec. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, wraz z dr Katarzyną Ziębakowską-Cecot uczestniczyły w warsztatach w Muzeum Wsi Radomskiej. Zajęcia prowadzone przez p. Annę Ziółek i jej współpracowników z Działu Oświatowego były okazją do przedstawienie tematyki lekcji muzealnych dla młodszych uczniów. Dodatkowo omówiono specyfikę metod i form organizacji zajęć dostosowanych do zainteresowań i możliwości dzieci. Podczas warsztatów praktycznych studentki mogły wypiekać bułki, wykonać gałgankowe zabawki i kwiaty z bibuły oraz zwiedzić skansen.


więcej informacji i zdjęć

:: 23. OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE "CZŁOWIEK - MEDIA - EDUKACJA"

W dniach 27-28 września 2013 odbyło się 23. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Człowiek - Media - Edukacja", którego organizatorem była Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Uczestniczyli w nim aktywnie pracownicy Zakładu Edukacji Informatyczno-Medialnej UT-H. Dr hab. Grzegorz Kiedrowicz zaprezentował artykuł pt. "Stan rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ujęciu statystycznym", którego współautorem była dr inż. Elżbieta Kiedrowicz. Również dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot wzięła czynny udział w tym sympozjum prezentując referat pt. "Edukacja medialna wobec zagrożeń nałogów cyfrowych". Sympozjum było okazją do wymiany poglądów i spostrzeżeń nt. współczesnej edukacji, w tym tych dyskusyjnych mówiących o celowości descholaryzacji społeczeństwa informacyjnego.

sympozjum   sympozjum

:: POLSKO-ANGIELSKI PROJEKT COMENIUS REGIO REALIZOWANY RAZEM Z UTH

ip

UTH w Radomiu, reprezentowany przez Katedrę Pedagogiki i Psychologii, będzie razem z Gminą Miasta Radom oraz PSP nr 17 realizował projekt Regio "NEW SKILLS: Learning for success". W przygotowaniach projektu, z ramienia KPiP, uczestniczyły prof. Anna Zamkowska, dr Barbara Skałbania oraz dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot (ZEIM). Partnerami z Wielkiej Brytanii będzie m.in. Uniwersytet Johna Moore'a w Liverpoolu.

Program ma m.in. umożliwić uczniom oraz ich rodzicom doskonalenie podstawowych umiejętności poprzez specjalnie przygotowany program oparty na technologii informacyjnej. Szkolenia TI obejmą także wybraną grupę radomskich nauczycieli. Mamy nadzieję, że projekt przyczyni się do rozwiązania wielu kluczowych problemów lokalnej oświaty, a międzynarodowa współpraca wpłynie pozytywnie na rozwój i wymianę doświadczeń naukowych między Uniwersytetami w Radomiu i Liverpoolu.

[więcej informacji [PDF]]

:: PROGRAM INTENSYWNY "EDUKACJA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU" W RADOMIU, 12-25.05.2013

W dniach 12-25 maja br. w ramach programu Erasmus gościliśmy w UTH nauczycieli akademickich oraz studentów z czterech krajów europejskich: Belgii, Holandii, Chorwacji i Słowacji. Wspólnie ze studentami Pedagogiki WF-P realizowali oni Program Intensywny nt. "Edukacja dla zrównoważonego rozwoju / Education for Sustainable Development". W ramach jednego z modułów kształcenia dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot zaprezentowała po angielsku wykład nt. technologicznego kapitału ZR w postaci współczesnych mediów ("Sustainable development of technological capital. Modern ICT tools – advantage or disturbance"). Ponadto dr Ziębakowska-Cecot wspólnie z prof. Anną Zamkowską, koordynator IP, dbały o stronę merytoryczną i organizacyjną programu.

Zobacz relację z IP[PDF]

ip

:: ZEI-M NA RZECZ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Jak co roku 5 lutego z inicjatywy Komisji Europejskiej obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). W Polsce DBI organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu „Safer Internet”. Obie te organizacje zawiązały także Ogólnopolską Koalicję na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie, do której od paru lat należy również Zakład Edukacji Informatyczno-Medialnej. Organizacje i instytucje skupione wokół koalicji podejmują działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Jej celem jest jak najszersze upowszechnianie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu przede wszystkim wśród najmłodszych internautów.

Pracownicy Zakładu Edukacji Informatyczno-Medialnej od lat angażują się w akcje służące inicjowaniu i propagowaniu działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych – poprzez współpracę z zaprzyjaźnionymi szkołami, prowadzenie akcji profilaktycznych dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli oraz badań na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.

logo

więcej informacji

:: ZEI-M W OGÓLNOPOLSKIEJ KOALICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W INTERNECIE

Organizatorzy zapraszają instytucje rządowe i pozarządowe, organizacje społeczne, szkoły, firmy, przedstawicieli mediów oraz inne podmioty chcące działać na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników Internetu do współpracy w ramach Ogólnopolskiej Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie. Koalicja istnieje przy Polskim Centrum Programu "Safer Internet", które tworzą Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Koalicja jest inicjatywą skupiającą organizacje i instytucje, które podejmują działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Jej celem jest jak najszersze upowszechnianie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu przede wszystkim wśród najmłodszych internautów.

Organizacje, które przystąpiły do Koalicji popierają działania Polskiego Centrum Programu "Safer Internet" i zgadzają się z zasadami wyrażonymi w standardach "Dziecko w Sieci".

logo

więcej informacji

:: WARSZTATY W MUZEUM WSI RADOMSKIEJ

W dniu 21 listopada 2012 r. studenci V sem. kierunku Pedagogika, spec. Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Informatyczna, wraz z dr Katarzyną Ziębakowską-Cecot uczestniczyli w warsztatach w Muzeum Wsi Radomskiej. Celem było przedstawienie tematyki lekcji muzealnych dla młodszych uczniów, metod i form stosowanych w pracy z nimi. Studenci mieli także warsztaty praktyczne, podczas których m.in. samodzielnie wykonywali gałgankowe zabawki, kwiaty z bibuły, pozyskiwali mąkę i wypiekali bułki, robili andrzejkowe wróżby.
Zajęcia prowadziła p. Anna Ziółek wraz ze współpracownikami Działu Oświatowego Muzeum.

warsztaty w muzeum 1

więcej informacji i zdjęć

:: WYJAZD STUDENTÓW NA WARSZAWSKIE TARGI TURYSTYCZNE "PODRÓŻE" "

Studenci III roku filologii angielskiej, specjalizacja turystyczna uczestniczyli w piątek 16 listopada 2012 roku w Warszawskich Targach Turystycznych „Podróże”, które miały miejsce na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wyjazd odbył się w ramach zajęć dydaktycznych "Zajęcia terenowe i targi turystyczne" prowadzonych przez prof. Grzegorza Kiedrowicza.

Targi Podróże 1

więcej informacji i zdjęć

:: PROBLEM WYKLUCZENIA CYFROWEGO W EPOCE CYFROWEJ

W dniu 23 października 2012 r. w gmachu Wydz. Ekonomicznego UTH w Radomiu miała miejsce Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Formy wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym". Organizatorami tego sympozjum była Katedra Filozofii i Socjologii WE, Katedra Pedagogiki i Psychologii WF-P oraz RO Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej w Radomiu. Udział w nim wzięła dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot, która zaprezentowała referat pt. "Cyfrowa marginalizacja jako nowy determinant wykluczenia społecznego". Podczas tego spotkania naukowego liczny udział wzięli wykładowcy i studenci UTH, którzy z uwagą wysłuchali nie tylko wystąpień w sesji planarnej i sesjach roboczych, ale również z zaangażowaniem uczestniczyli w warsztacie nt. "Dopalacze - środki zastępcze - zjawisko i wyzwania profilaktyczne" prowadzonym przez dr hab. Mariusza Jędrzejko.

:: ZAJĘCIA TERENOWE NA ROWERACH W PUSZCZY KOZIENICKIEJ

W słoneczny poniedziałkowy poranek 15 października 2012r. spotkaliśmy się na placu przed lotniskiem Sadków. Profesor Grzegorz Kiedrowicz prowadzący zajęcia określił zasady bezpiecznego poruszania się w grupie rowerowej i wręczył kamizelki odblaskowe dla prowadzącego i zamykającego grupę. Mateusz dokonał oględzin sprawności rowerów, po czym wyruszyliśmy na trasę. Pierwszy odcinek prowadził wokół lotniska, a następnie od Małęczyna do Klwatki jechaliśmy ścieżką rowerową wzdłuż drogi krajowej 12.

Podczas krótkiego postoju przed opuszczeniem drogi nr 12 Profesor G. Kiedrowicz dokonał krótkiego instruktażu posługiwania się mapą turystyczną, busolą i GPS-em, a także określania kierunków geograficznych w oparciu o zjawiska atmosferyczne i przyrodnicze.

Zajęcia terenowe 1

więcej informacji i zdjęć

:: 22. OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE "CZŁOWIEK - MEDIA - EDUKACJA"

Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie była w dniach 28-29 września 2012 gospodarzem 22. Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego "Człowiek - Media - Edukacja". Udział w nim wzięli pracownicy Zakładu Edukacji Informatyczno-Medialnej UT-H. Dr hab. Grzegorz Kiedrowicz zaprezentował artykuł pt. "Problem ilościowego pomiaru wiarygodności informacji w Internecie", którego współautorem była dr inż. Elżbieta Kiedrowicz. Również dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot wzięła czynny udział w tej konferencji prezentując referat pt. "Kto się boi mediów? Wybrane aspekty społeczne i edukacyjne funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego". Sympozjum było okazją do wymiany doświadczeń osób zaangażowanych i zainteresowanych realizacją edukacji medialnej w Polsce i za granicą.


:: XXV. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA DIDMATTECH 2012

W dniach 10-13 września 2012 odbyła się XXV. Międzynarodowa Konferencja Naukowa DIDMATTECH, której gospodarzem był Uniwersytet J. Selye w Komárno na Słowacji. Udział w niej wzięli i zaprezentowali referaty pracownicy Zakładu Edukacji Informatyczno-Medialnej Katedry Pedagogiki i Psychologii: dr hab. Grzegorz Kiedrowicz ("The credibility of Internet information – statistics approach") oraz dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot ("Threats for Information Society Concerning Modern Multimedia"). Sympozjum naukowe było nie tylko okazją do wymiany doświadczeń z pracownikami innych uczelni zagranicznych, ale również świętowano jubileusz 75-lecia prof. Jána Stoffy, współzałożyciela konferencji DIDMATTECH, orędownika bliskiej współpracy między dawną Politechniką Radomską, a uczelniami słowackimi i czeskimi.:: VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA "INFORMATYKA W DOBIE XXI WIEKU"

W dniach 24-25 maja 2012 r., w Jedlni-Letnisko, toczyły sią obrady VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Informatyka w dobie XXI wieku. Technologie komputerowe w rozwoju nauki, techniki i edukacji", organizowanej przez Zakład Informatyki Instytutu Informatyczno-Technicznego Wydziału Nauczycielskiego Politechniki Radomskiej (obecnie Wydziału Informatyki i Matematyki) i Katedrę Zastosowań Informatyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej. Celem Konferencji była refleksja, dyskusja i wymiana doświadczeń na temat potrzeb, warunków i możliwości w zakresie zastosowań informatyki we współczesnym świecie oraz popularyzacja zagadnień informatyki i jej zastosowań. W ramach konferencji dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot przedstawiła referat "Accessibility of Video Content for Information Society", a mgr Marek Pytlak referat "Semantyczny kod wykorzystujący nowe możliwości HTML5".
:: MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA "IWASZKIEWICZ W PODRÓŻY"
Wydział Filologiczno-Pedagogiczny Politechniki Radomskiej, Ośrodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska", Radomskie Towarzystwo Naukowe i Stowarzyszenie "Kocham Radom" zorganizowały Międzynarodową Konferencję Naukową "Iwaszkiewicz w podróży". Konferencja odbyła się Radomiu w dniach 26-27 kwietnia 2012 roku. W czasie konferencji został wygłoszony referat "Analiza teoretyczna podróży i podróżników w świetle teorii socjologii w oparciu o wybrane utwory Jarosława Iwaszkiewicza" przygotowany przez dr hab. Grzegorza Kiedrowicza, prof. nadzw. Politechniki Radomskiej.:: MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA "PEDAGOGIKA ŚWIATA WIRTUALNEGO WOBEC NOWYCH WYZWAŃ"

Pracownicy Zakładu Edukacji Informatyczno-Medialnej uczestniczyli w konferencji nt. "Pedagogika świata wirtualnego wobec nowych wyzwań", zorganizowanej 17 marca 2012 r. przez Wydział Nauk Humanistycznych WSH w Radomiu.

Dr hab. inż. G. Kiedrowicz, profesor PRad., oraz dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot zaprezentowali referat pt. "Edukacja medialna i informatyczna wobec szans i zagrożeń świata wirtualnego". Przedstawili ewolucję kształcenia studentów na kierunkach humanistycznych w zakresie przygotowania do świadomego korzystania z TI oraz możliwości i zagrożenia wynikające z obecności nowoczesnych narzędzi informatycznych w procesie wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży.

:: OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM NAUKOWE NA TEMAT: "PEDAGOGICZNE, SPOŁECZNE I DUSZPASTERSKIE ASPEKTY WYCHOWANIA W TRZEŹWOŚCI"
Zakład Pedagogiki Politechniki Radomskiej (od 1.03.12 Katedra Pedagogiki i Psychologii) wspólnie z Instytutem Teologicznym UKSW w Radomiu, z Diecezjalnym Duszpasterstwem Trzeźwości i Parafią Miłosierdzia Bożego w Radomiu były organizatorami Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego na temat: "PEDAGOGICZNE, SPOŁECZNE I DUSZPASTERSKIE ASPEKTY WYCHOWANIA W TRZEŹWOŚCI", które odbyło sie 21 lutego 2012 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. W seminarium tym wziął udział dr hab. inż. G. Kiedrowicz, profesor PRad. i wygłosił referat "Negatywne i pozytywne formy spędzania czasu wolnego", w którym omówił podstawowe zagadnienia związane z formami spędzania czasu wolnego oraz przedstawił wyniki badań dotyczących tej tematyki wykonanych wśród dzieci i młodzieży.


:: ZMIANA ORGANIZACJI NASZEJ UCZELNI
Dnia 1 marca 2012r. została zmieniona struktura wydziałów Politechniki Radomskiej. W wyniku tych zmian został zlikwidowany Wydział Nauczycielski i Instytut Kultury Fizycznej i Pedagogiki. Zakład Pedagogiki został przekształcony w Katedrę Pedagogiki i Psychologii na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym. Zakład Edukacji Informatyczno-Medialnej został włączony do struktury Katedry Pedagogiki i Psychologii.
:: V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU INFORMATYKA W DOBIE XXI WIEKU

    W dniach 2-3 czerwca 2011r. odbyła się w Jedlni Letnisko V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu INFORMATYKA W DOBIE XXI WIEKU "Nauka, technika, edukacja a nowoczesne technologie informatyczne". Aktywny udział w konferencji wzięli pracownicy naszego zakładu. Kierownik Zakładu, dr hab. inż. Grzegorz Kiedrowicz - prof. PRad, wygłosił referat "RRAA method of solving the traveling salesman problem - solution and visualization in Java" oraz kierował obradami sekcji "Multimedia i e-edukacja". Dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot zaprezentowała referat "Technical and social aspects for cyber bullying and cybercrimes prevention and evidencing". Mgr Marek Pytlak wygłosił referat " Analiza wpływu nowych elementów formatowania zawartych w HTML5 i CSS3 na wygląd i zawartość treściową strony w przeglądarkach internetowych".
Zdjęcia z obrad konferencji::: WARSZTATY W MUZEUM WSI RADOMSKIEJ

W dniu 7 kwietnia 2011 r. studenci IV sem. kierunku Pedagogika, spec. Pedagogika Przedszkolna i Edukacja Wczesnoszkolna, wraz z opiekunami uczelnianymi - dr Katarzyną Ziębakowską-Cecot, prof. Grzegorzem Kiedrowiczem i mgr Justyną Bojanowicz, uczestniczyli w warsztatach Muzeum Wsi Radomskiej. Celem było przedstawienie tematyki lekcji muzealnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, metod i form stosowanych w pracy z nimi, oraz spacer ścieżką przyrodniczą i zwiedzanie skansenu. Studenci mieli także warsztaty praktyczne, podczas których m.in. samodzielnie wykonywali zabawki, palmy wielkanocne, kwiaty z bibuły, wypiekali bułki. Zajęcia prowadziła p. Anna Ziółek wraz ze współpracownikami Działu Oświatowego Muzeum.
:: ODZNACZENIA DLA PRACOWNIKÓW ZAKŁADU EDUKACJI INFORMATYCZNO-MEDIALNEJ

19 października 2010 roku podczas organizowanego po raz pierwszy Święta Uczelni Wicewojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek wręczył grupie pracowników Politechniki Radomskiej odznaczenia państwowe. Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymał dr hab. inż. Grzegorz Kiedrowicz prof. PRad, a Medal Brązowy dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot. Podczas tej uroczystości prof. Kiedrowicz uhonorowany został również nagrodą naukową I stopnia JM Rektora za osiągnięcia naukowe, a w szczególności za książkę pt. "Technologia informacyjna w turystyce i rekreacji".
:: SYMPOZJUM NAUKOWE "CZŁOWIEK MEDIA EDUKACJA" W KRAKOWIE
25.10.10
W dniach 24-25 września 2010 roku (piątek-sobota) odbyło się w Krakowie 20. Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "CZŁOWIEK MEDIA EDUKACJA", na którym dr hab. inż. Grzegorz Kiedrowicz prof. PRad przedstawił wykład "Nowe możliwości technologii informacyjnej w rozwoju turystyki".


:: GRZEGORZ KIEDROWICZ: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W TURYSTYCE I REKREACJI
30.06.09
Informujemy, że ukazała się książka dr hab. inż. Grzegorza Kiedrowicza prof. PRad pod tytułem "Technologia informacyjna w turystyce i rekreacji". Praca ta jest ciekawym połączeniem zainteresowań naukowych, badawczych i dydaktycznych autora z jego hobby i pasją życiową, jaką jest turystyka i różne formy rekreacji. Jest nowym spojrzeniem na turystykę i rekreację, która może i powinna być wspomagana środkami technologii informacyjnej. Książkę można nabyć w Księgarni Akademickiej EKONOMIK na Wydziale Ekonomicznym.

:: LICENCJA AKADEMICKA OPROGRAMOWANIA STATISTICA 8
Informujemy, że jest dostępna licencja akademicka oprogramowania Statistica 8. W ramach licencji oprogramowanie może być użytkowane przez wszystkich pracowników i studentów naszej Uczelni, zarówno w pracowniach komputerowych jak i w domach.

W sprawie pozyskania wersji jednostanowiskowej do użytku na komputerze prywatnym oraz w sprawach związanych z licencją na oprogramowanie Statistica prosimy o kontakt z Działem Informatyzacji:
e-mail: informatyk@pr.radom.pl
tel. (048) 361 7024
Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie głównej PR.
Technologia informacyjna w turystyce i rekreacji

Teoria i praktyka informatycznego przygotowania nauczycieli

Technologia informacyjna w nauczaniu języków obcych

Informatyka w dobie XXI wieku

Informatyka w dobie XXI wieku

Informatyka w dobie XXI wieku


© 2010 ZAKŁAD EDUKACJI INFORMATYCZNO-MEDIALNEJ --- Kontakt: empytlak [at] gmail.com