Logo UT-HSTRUKTURA ZAKŁADU

:: KIEROWNIK ZAKŁADU EDUKACJI INFORMATYCZNO-MEDIALNEJ

dr hab. inż. Grzegorz Kiedrowicz - prof. PRad
grzegorz.kiedrowicz[at]pr.radom.pl

:: KADRA ZAKŁADU EDUKACJI INFORMATYCZNO-MEDIALNEJ

dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot - adiunkt
ziebakowska[at]pr.radom.pl,     www.kzc.uniwersytetradom.pl/

mgr Marek Pytlak - starszy wykładowca
empytlak[at]gmail.com,     www.pytlak.uniwersytetradom.pl,     www.mp.uniwersytetradom.pl

Technologia informacyjna w turystyce i rekreacji

Teoria i praktyka informatycznego przygotowania nauczycieli

Technologia informacyjna w nauczaniu języków obcych

Informatyka w dobie XXI wieku

Informatyka w dobie XXI wieku

Informatyka w dobie XXI wieku


© 2010 ZAKŁAD EDUKACJI INFORMATYCZNO-MEDIALNEJ --- Kontakt: empytlak [at] gmail.com