Logo UT-HDOROBEK NAUKOWY

:: DOROBEK NAUKOWY PRACOWNIKÓW ZAKŁADU EDUKACJI INFORMATYCZNO-MEDIALNEJ 2007-2010

Monografie, podręczniki, skrypty:
 1. Kiedrowicz G.: Technologia informacyjna w turystyce i rekreacji, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom 2009, stron 195, ISBN 978-83-7204-801-1

Publikacje:
 1. Kiedrowicz G., Leisure Time in Student's Life - Expectations, Present State, in: Education of Tomorrow, Challenges and Present Condition, edited by: K. Denek, A. Kamińska, W. Kojs, P. Oleśniewicz, Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec 2010, p. 107-122, ISBN 978-83-6199160-1.

 2. Kiedrowicz G., Technologia informacyjna we wspomaganiu edukacji środowiskowej, "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa", Nr 3 (35) 2010, s. 96-106.

 3. Kiedrowicz E., Kiedrowicz G., Evaluation of the risk of using Information Technology (IT), in: Education and technology, edited by: H. Bednarczyk & E. Sałata, Institute for Suitainable Technologies - National Research Institute, Kazimierz Pułaski Technical University of Radom, Radom 2010, p. 119-128, ISBN 978-83-7204-915-5.

 4. Kiedrowicz E., Kiedrowicz G., Problem of gaining credible information through questionnaire studies and their verification, XXII DIDMATTECH 2009, Trnava - Komarno 2010, p. 42-46, ISBN 978-80-8122-006-7, EAN 9788081220067.

 5. Kiedrowicz G., Bartoszewski A.: System oceny stron internetowych poświęconych turystyce na przykładzie wybranych miejsc turystycznych w Polsce, [w:] Edukacja jutra, K. Denek, T. Koszczyc, W. Starościak (red.), Wrocław 2009, ISBN 978-83-7374-058-7

 6. Kiedrowicz G.: Heurystyczne metody rozwiązania problemu komiwojażera, [w:] Informatyka w dobie XXI wieku. Nowoczesne systemy informatyczne i ich zastosowania, A. Jastriebow (red.), Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2008, s. 95-101, ISSN 1642-5278

 7. Kiedrowicz E., Kiedrowicz G.: Statistical analysis of the research presenting students' knowledge about the use of IT in tourism and recreation, XXI. DIDMATTECH 2008, 1st part, Eger-Komarno 2009, p. 240-243, ISBN 978-963-9894-17-4

 8. Kiedrowicz G.: Technologie informacyjne w przygotowaniu nauczycieli w aspekcie czasu wolnego uczniów, [w:] Problemy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, E. Sałata (red.), Radom 2009, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, s. 147-154, ISBN 978-7204-851-6

 9. Kiedrowicz G.: Kwalifikacje informatyczne współczesnego nauczyciela, Ewolucja kwalifikacji nauczycieli w kontekście przemian edukacyjnych, [w:] Forum polsko-ukraińskie, F.Szlosek (red.), Warszawa-Siedlce-Radom 2007, s. 237-244. ISBN 978-83-7204-596-6

 10. Kiedrowicz G.: Kształcenie na kierunku edukacja techniczno-informatyczna - doświadczenia radomskie, [w:] Edukacja techniczna i informatyczna: przygotowanie zawodowe - kwalifikacje - rynek pracy, M. Kajdasz-Aouil, A. M. Michalski, E.Podoska-Filipiak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2007, s. 223-229, ISBN 978-83-7096-642-3

 11. Kiedrowicz G.: Technologia informacyjna a upowszechnianie wyższego wykształcenia, [w:] Pedagogika informacyjna, Media w kształceniu ustawicznym, E. Perzycka, A. Stachura (red.), Szczecin 2007, s. 217-227, ISBN 978-83-751805-4-1

 12. Kiedrowicz E., Kiedrowicz G.: Wybrane problemy stosowania analizy statystycznej w badaniach pedagogicznych, [w:] Współczesne problemy pedeutologii i edukacji, E. Sałata, St. Ośko (red.), Radom 2007, s. 279-285, ISBN 978-83-7204-649-9

 13. Kiedrowicz G.: Algorytmiczne podejście do problemów teorii grafów, [w:] Informatyka w dobie XXI wieku. Zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych, A. Jastriebow (red.), Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2007, s. 89-96, ISSN 1642-5278

 14. Kiedrowicz G.: Technologia informacyjna - ułatwienie czy utrudnienie na drodze do wiedzy i mądrości w edukacji akademickiej, [w:] "Pedagogika Szkoły Wyższej" nr 30, Szczecin 2007, s. 319-334, ISBN 978-83-751808-4-8

 15. Kiedrowicz G.: Computer education 50+ at home and in the professional field, [in:] Innovative technologies in digital learning for adult people from rural areas, H. Bednarczyk, L. Baixeras, L. Łopacińska (red.), 2007, ISBN 978-83-7204-633-8

 16. Kiedrowicz G.: Round Rotation About Axis method of solving the Traveling Salesman Problem and its new applications, XX. DIDMATTECH 2007, Dil I, Olomouc 2007, p. 335-339, ISBN 80-7220-296-0

 17. Kiedrowicz G., Bartoszewski A.: Digital Photography in Computer Science - Technical and Social Aspects, [w:] International Scientific and Professional Conference Didmattech XIX, J. Stoffa (red.), J. Selye University - Komarno 2007, ISBN 978-80-89234-23-3

 18. Kiedrowicz G., Bartoszewski A.: Technologia informacyjna w aktywacji zawodowej i społecznej ludzi w wieku 50+, [w:] Edukacja informatyczna w aktywacji dorosłych na wsi, H. Bednarczyk, T. Kupidura (red.), Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom 2008, ISBN 978-83-7204-696-3

 19. Ziębakowska-Cecot K., Web Accessibility - powszechna dostępność Internetu, [w:] Technologie informatyczne i ich zastosowania, Jastriebow A. (red.), ITeE, Radom 2010, s. 447-456, ISBN 978-83-7351-347-1

 20. Ziębakowska-Cecot K., Optimization of the Websites for Disabled People, [w:] Education and technology, Bednarczyk H., Sałata E. (red.), ITeE, Radom 2010, s. 300-305, ISBN 978-83-7204-915-5

 21. Ziębakowska-Cecot K.: Nauczyciele informatyki i TI jako autorytet etyczny i wzorzec osobowy młodzieży, [w:] Współczesne problemy pedeutologii i edukacji nauczycieli, E. Sałata, St. Ośko (red.), Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2007, str. 124-130, ISBN 978-83-7204-649-9

 22. Ziębakowska-Cecot K., Ekspercki system edukacyjny w nauczaniu języków obcych, [w:] Informatyka w dobie XXI wieku. Technologie informatyczne w nauce, technice i edukacji, Jastriebow A. (red.), Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2009, s. 249-254, ISBN 978-83-7351-351-8, ISBN 978-83-7204-794-6

 23. Ziębakowska-Cecot K., Rozwój społeczeństwa informacyjnego a kompetence nauczycieli [w:] Problemy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, E. Sałata (red.), Radom 2009, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, s. 105-110, ISBN 978-7204-851-6

 24. Ziębakowska-Cecot K., Uwarunkowania rozwoju grafiki internetowej, [w:] Informatyka w dobie XXI wieku. Nowoczesne systemy informatyczne i ich zastosowania, Jastriebow A. (red.), Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2008, s. 249-254, ISSN 1642-52-78

 25. Pytlak M.: Zastosowanie JavaScript do tworzenia aplikacji internetowych z wykorzystaniem technologii AJAX [w:] Informatyka w dobie XXI wieku. Technologie informatyczne i ich zastosowania, Jastriebow A. (red.), Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2010, s. 384-392, ISBN 978-83-7351-347-1, ISBN 978-83-7204-898-1

 26. Pytlak M.: Wybrane aspekty odszumiania zdjęć cyfrowych [w:] Informatyka w dobie XXI wieku. Technologie informatyczne w nauce, technice i edukacji, A. Jastriebow (red.), Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom 2009, s. 173-176, ISBN 978-83-7351-351-8, ISBN 978-83-7204-794-6

 27. Pytlak M.: Nowatorskie techniki zwiększania zakresu tonalnego w trakcie komputerowej obróbki zdjęć cyfrowych [w:] Informatyka w dobie XXI wieku. Nowoczesne systemy informatyczne i ich zastosowania, A. Jastriebow (red.), Monografia Nr 118, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2008, s. 255-260, ISSN 1642-5278

:: NAJWAŻNIEJSZE POZYCJE W DOROBKU NAUKOWYM PRACOWNIKÓW ZAKŁADU


dr hab. inż. Grzegorz Kiedrowicz prof. PR [PDF]

dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot [PDF]

mgr Marek Pytlak [PDF]

Technologia informacyjna w turystyce i rekreacji

Teoria i praktyka informatycznego przygotowania nauczycieli

Technologia informacyjna w nauczaniu języków obcych

Informatyka w dobie XXI wieku

Informatyka w dobie XXI wieku

Informatyka w dobie XXI wieku


© 2010 ZAKŁAD EDUKACJI INFORMATYCZNO-MEDIALNEJ --- Kontakt: empytlak [at] gmail.com