Logo UT-HZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

:: ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW ZAKŁADU

Pracownicy ZEIM prowadzą m.in. zajęcia na kierunku Pedagogika I i II stopnia:
 • PEDAGOGIKA
  • Technologia informacyjna
  • Media a wychowanie
  • Metody pracy naukowej
  • Pedagogika Czasu Wolnego
  • Edukacja matematyczno-techniczna
  • Edukacja społeczno-przyrodnicza
  • Pedagogika zabawy z metodyką
  • Techniki multimedialne w edukacji dzieci
  • Dydaktyka edukacji matematycznej
  • Dydaktyka edukacji przyrodniczej i społecznej z elementami etyki
  • Wybrane aspekty pedagogiki czasu wolnego - przedmiot do wyboru
  • Seminarium dyplomowe
Technologia informacyjna w turystyce i rekreacji

Teoria i praktyka informatycznego przygotowania nauczycieli

Technologia informacyjna w nauczaniu języków obcych

Informatyka w dobie XXI wieku

Informatyka w dobie XXI wieku

Informatyka w dobie XXI wieku


© 2010 ZAKŁAD EDUKACJI INFORMATYCZNO-MEDIALNEJ --- Kontakt: empytlak [at] gmail.com