Logo UT-HINFORMACJE OGÓLNE, ADRESY I TELEFONY

:: INFORMACJE OGÓLNE

   Zakład Edukacji Informatyczno-Medialnej powstał w wyniku reorganizacji Wydziału Nauczycielskiego w PR przeprowadzonej 1.05.2010r. Kolejna reorganizacja związana z likwidacją Wydziału Nauczycielskiego odbyła się 1.03.2012 r. Aktualnie znajduje się w strukturze Katedry Pedagogiki i Psychologii Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego. Do realizacji zajęć wykorzystywana jest baza Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego.
    We wszystkich salach jest dostęp do Internetu dzięki połączeniom światłowodowym z siecią PIONIER. Sieć PIONIER to ogolnopolska optyczna sieć Internet dla nauki. Wybudowana w całości ze środków KBN, w chwili obecnej łączy 21 ośrodków Miejskich Sieci Akademickich za pomocą własnych łączy światłowodowych. PIONIER jest pierwszą krajową siecią akademicką wykorzystującą własne światłowody z technologią DWDM i transmisją 10GE w Europie ( zobacz pionier.gov.pl).

:: ADRESY I TELEFONY

ZAKŁADU EDUKACJI INFORMATYCZNO-MEDIALNEJ

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

im. Kazimierza Pułaskiego

26-600 Radom, ul. Malczewskiego 20A pok. 712

(048) 361-78-66

E-mail: grzegorz.kiedrowicz@pr.radom.pl


Technologia informacyjna w turystyce i rekreacji

Teoria i praktyka informatycznego przygotowania nauczycieli

Technologia informacyjna w nauczaniu języków obcych

Informatyka w dobie XXI wieku

Informatyka w dobie XXI wieku

Informatyka w dobie XXI wieku


© 2010 ZAKŁAD EDUKACJI INFORMATYCZNO-MEDIALNEJ --- Kontakt: empytlak [at] gmail.com